Grimmlachen

 

 

Frank Degruyter vertelt sprookjes van Grimm.  Verhalen die de Grimm-brothers opschreven uit de mond van gewone mensen in het Duitsland van 1800 en omtrent. In 1812 brachten zij ‘hun’ sprookjes uit. Sprookjes die er op zeer eigenaardige wijze voor konden zorgen dat de arme boerenzoon trouwde met de mooie prinses, dat de Duivel  op zijn plaats werd gezet door een simpele boer en dat de prins ooit een kikker werd om plots  weer prins te worden. Je gelooft je oren niet en dat is maar goed ook.

Onder het oppervlak van deze naïeve verhalen zitten echter thema’s die van alle tijden zijn: list en verraad, verlangen en lust, hebzucht en dwaasheid, macht en verdriet. De personages zijn archetypes die je nu tegenkomt in de roddelrubrieken van de boekskes, in de misdaadkolommen van populaire kranten en in de achterkamertjes van de instituten  van de macht. Achterkamertjes die net zo goed een boudoir als een sakristie kunnen zijn.

 

Frank Degruyter vertelt Grimm op zo’n manier dat je in de sprookjes ook onze wereld en onze tijd herkent. Een grimmige voorstelling voor gniffelend luisterplezier.