Frank is een professioneel spreker , verteller en acteur. Hij behaalde de eerste prijs dramatische kunst aan het Koninklijk Conservatorium in Gent.

Sinds ruim 30 jaar staat hij onafgebroken op het podium als acteur, speler, verteller.

Hij heeft jaren ervaring als inleider, interviewer, moderator.

Hij coacht vertellers, leraren, studenten en mensen uit de bedrijfswereld.

In de workshops leer je vertellen, voorlezen, spreken,  spelen,….

Het komt er in elke (spreek)discipline op aan om je communicatieve vaardigheid als verteller, spreker, moderator, leraar, …  te verbeteren. Coaching richt zich ook specifiek tot mensen uit de bedrijfswereld die hun spreekkwaliteit willen verbeteren.

WELKE ASPECTEN KOMEN AAN BOD ?

TECHNIEK         (spreek- en stemvaardigheid) :

Hoe gebruik je je stem ?

Wat met volume en toonhoogte ?  

Wat met ritme en tempo ?

Hoe varieer je je stemgebruik ?

 

STRUCTUUR     (tekststructuur, analyse van verhaal of boodschap) :

Wees kort en bondig waar het kan. Durf uitvoerig te zijn waar nodig.

Wat zeg je op welke manier ?

Hoe zit je tekst in mekaar ?

 Hoe improviseer je ?

Hoe hou je het spannend ?

 

CREATIVITEIT    (tekstkwaliteit, gebruik van humor, beeldtaal, lichaamstaal) :

Spreken en vertellen heeft veel met spontaneïteit te maken.

Hoe spontaan ben je ? Hoe kijk je naar een publiek ? Hoe sta je ?

Wat gebeurt er met je armen, je benen, je handen, je voeten ?

Welke rol speelt je lichaam, spelen je bewegingen bij het spreken of vertellen ?

Wees jezelf, ook als je voor een publiek staat. Het is de beste manier om je publiek te ‘veroveren’.

Hoe doe je dat ?

 

Kortom, Frank Degruyter coacht je in alles waar taal als medium centraal staat.

Workshops en coaching kunnen in verschillende modules. Ze kunnen individueel of in groep.

Ze kunnen op zichzelf georganiseerd worden of ingepast in het kader van een opleiding , een stage, een cursus.